Privacy statement RMConnect

Gegevensverwerking
Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Doel verwerking persoonsgegevens
RMConnect biedt informatie aan, waarmee wij geïnteresseerden op verzoek informeren over adverteer- en deelnamemogelijkheden op het platform/websites. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op onze website informatie aan vraagt voor adverteer mogelijkheden. Voor het toesturen van informatie en offertes en het onderhouden van contact verzamelen wij minimale persoonsgegevens, die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren.
Daarnaast gebruikt RMConnect door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten en informatie te leveren. RMConnect gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Verwerkt worden persoonsgegevens die door personen zijn verstrekt als (potentiele) klant, relatie of leverancier en welke zijn verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen en verkoopgesprekken en/of correspondentie, zijnde:
– NAW gegevens bedrijf;
– naam contactpersoon;
– geslacht (i.v.m. juiste aanhef);
– e-mail adres;
– telefoonnummer;
– korte gespreksnotitie omtrent de gemaakte afspraken.

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij door de wet vereist of indien noodzakelijk om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door RMConnect niet langer bewaard dan nodig is om de bedrijfsactiviteiten naar behoren te kunnen uitvoeren, dan wel op grond van wet en regelgeving vereist.

Links
De websites bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, van de site die u bezoekt.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. RMConnect maakt gebruik van cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet tot een individu te herleiden. U kunt het gebruik van cookies op elk moment weigeren door de instellingen op uw computer, tablet of smartphone aan te passen. Mogelijk gebruiken ook andere websites, die u door middel van een link op deze websites bezoekt cookies. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van cookies door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Google Analytics
Binnen de website worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Social media
Op onze website(s) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen via social media of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Aanvraag hiervoor kunt u doen via het contactformulier op de websites.

Wijzigingen
RMConnect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.

Share This